Lĩnh vực
Kiểm soát côn trùng
Dịch vụ gia tăng
Bách khoa côn trùng
Vì sao chọn PCS

Quản lý dịch hại tổng hợp IPM trong ngành chế biến thực phẩm

Kiểm soát dịch hại trong ngành chế biến thực phẩm là rất quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Dưới đây là một số khuyến nghị để kiểm soát dịch hại tổng hợp trong ngành chế biến thực phẩm
Quản lý dịch hại tổng hợp IPM trong ngành chế biến thực phẩm

Kiểm soát nhanh chóng…

 • Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là một cách tiếp cận nhấn mạnh đến việc phòng ngừa dịch hại không dùng hóa chất, tập trung vào việc bảo trì và vệ sinh cơ sở trước khi xem xét các lựa chọn hóa chất để quản lý dịch hại.
 • Bản tự đánh giá IPM gồm 10 câu hỏi này được thiết kế để giúp các cá nhân và cơ sở hiểu rõ hơn về các quy trình quản lý dịch hại được sử dụng trong môi trường của họ.
 • Khi bạn hoàn thành bảng câu hỏi, hãy sử dụng bảng điểm để xem bạn đứng ở đâu trên thang điểm 50 về chất lượng IPM.

Giới thiệu về IPM

Không quan trọng bạn làm việc trong ngành nào, các loài côn trùng gây hại không phân biệt đối xử khi nói đến nơi chúng cư trú. Vì các loài gây hại có thể mang và lây lan bệnh tật, cũng như chúng có khả năng gây thiệt hại cho các tài sản, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố của một chương trình kiểm soát dịch hại hiệu quả.

Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát côn trùng gây hại giúp khách hàng của họ quản lý côn trùng gây hại, bảo vệ nhân viên và khách hàng, đồng thời ngăn chặn hoạt động của chúng theo cách có trách nhiệm với môi trường. Được gọi là Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), phương pháp này nhấn mạnh đến việc ngăn ngừa dịch hại không dùng hóa chất và tập trung vào việc bảo trì và vệ sinh cơ sở, trước khi xem xét các lựa chọn hóa chất.

PCS đã đưa ra một công cụ tự đánh giá chất lượng IPM để giúp các cơ sở và cá nhân hiểu rõ hơn về các quy trình quản lý dịch hại được sử dụng trong môi trường của họ. Nếu bạn làm việc trong một ngành mà việc quản lý côn trùng gây hại là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh, bạn có thể coi việc tự đánh giá này như một bước nữa góp phần vào nỗ lực chung của bạn. Sử dụng nó cùng với tất cả các sáng kiến ​​liên quan đến chất lượng, an toàn và rủi ro doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bất kỳ ai cũng có thể sử dụng bản tự đánh giá như một cách để tham gia nhiều hơn và đưa ra quyết định sáng suốt với sự trợ giúp của chuyên gia quản lý dịch hại. Bạn thậm chí có thể kết hợp nó vào quy trình 5S (sàn lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) của mình để giúp duy trì một môi trường làm việc chất lượng.

Sau khi hoàn thành đánh giá, bạn sẽ có ý tưởng về các bước tiếp theo mà bạn, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác quan trọng khác nên thực hiện để phát triển và thúc đẩy một chương trình IPM hiệu quả.

Tự đánh giá chất lượng IPM

1. Tại cơ sở của bạn, bạn có triển khai chương trình quản lý sinh vật gây hại tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát các vấn đề về sinh vật gây hại ngay khi chúng xảy ra hoặc vào việc ngăn ngừa các vấn đề về sinh vật gây hại trước khi chúng xảy ra không?

 1. Kiểm soát các vấn đề dịch hại khi chúng xảy ra.
 2. Ngăn ngừa các vấn đề dịch hại trước khi chúng xảy ra.

2. Bạn và chuyên gia quản lý sinh vật gây hại của bạn đã tổ chức buổi đào tạo về quản lý côn trùng gây hại tổng hợp (IPM) với nhân viên của bạn chưa?

 1. Đúng.
 2. KHÔNG.

3. Bạn có thực hiện các phương pháp loại trừ (ví dụ: bịt kín các vết nứt và kẽ hở, lắp đặt tấm chắn mưa nắng, thay thế các tấm chắn cửa sổ, duy trì áp suất không khí dương) tại cơ sở của bạn để kiểm soát sinh vật gây hại không?

 1. Vâng, chúng tôi làm điều này một cách chủ động.
 2. Có, chúng tôi thực hiện các phương pháp này, nhưng chỉ theo phản ứng.
 3. Không, chúng tôi hoàn toàn không sử dụng các phương pháp này.

4. Điều nào sau đây mô tả chính xác nhất cơ sở của bạn phụ thuộc vào thuốc diệt côn trùng hóa học để giúp kiểm soát hoạt động của dịch hại?

 1. Thuốc diệt côn trùng hóa học được sử dụng thường xuyên để kiểm soát sâu bệnh.
 2. Thuốc diệt côn trùng hóa học đôi khi được sử dụng để kiểm soát một số loài gây hại.
 3. Thuốc diệt côn trùng hóa học là giải pháp cuối cùng, bắt đầu với các sản phẩm ít độc hại nhất (có danh mục được phê duyệt).
 4. Thuốc diệt côn trùng hóa học không bao giờ được sử dụng để kiểm soát sâu bệnh.

5. Bạn đã lập một kế hoạch vệ sinh bằng văn bản cung cấp các hướng dẫn về kiểm tra định kỳ và làm sạch các khu vực dễ bị côn trùng tấn công chưa?

 1. Đúng.
 2. KHÔNG.

6. Các khu vực dễ bị tổn thương nhất của cơ sở được vệ sinh thường xuyên như thế nào?

 1. Hằng ngày.
 2. Mỗi tuần một lần.
 3. Mỗi tháng một lần.
 4. Tôi không chắc.

7. Bạn có giữ tài liệu dịch vụ kiểm soát côn trùng gây hại của mình tại chỗ không? Tài liệu phải bao gồm nhật ký hoạt động của dịch hại, báo cáo hành động khắc phục, dữ liệu sử dụng thuốc diệt côn trùng, bản đồ mồi/bẫy và ngày sử dụng dịch vụ.

 1. Vâng, tất cả những điều trên.
 2. Vâng, một vài trong số trên.
 3. Không, không có cái nào ở trên.

8. Nhân viên của bạn có được đánh giá về các hoạt động của họ (ví dụ: vệ sinh, tài liệu, thực hiện các chiến lược loại trừ) giúp ngăn chặn hoạt động của dịch hại không?

 1. Đúng.
 2. KHÔNG.

9. Chuyên gia quản lý dịch hại của bạn có được công ty kiểm soát côn trùng hoặc cơ quan kiểm toán bên ngoài đánh giá về việc họ tuân thủ các tiêu chuẩn IPM không?

 1. Đúng.
 2. KHÔNG.

10. Nếu bạn thấy bằng chứng về hoạt động của côn trùng gây hại tại cơ sở của mình, bạn sẽ nhanh chóng thông báo điều đó với chuyên gia quản lý sinh côn trùng hại của mình như thế nào?

 1. Tôi truyền đạt thông tin vào cùng ngày phát hiện ra bằng chứng.
 2. Tôi truyền đạt thông tin trong cùng một tuần hoặc tháng sau khi phát hiện ra bằng chứng.
 3. Tôi không bao giờ truyền đạt thông tin.

Bảng điểm

Bây giờ bạn đã hoàn thành việc tự đánh giá, hãy sử dụng bảng điểm này để cộng điểm của bạn và xem bạn đứng ở đâu về chất lượng IPM.

1. Tại cơ sở của bạn, bạn có triển khai chương trình quản lý côn trùng gây hại tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát các vấn đề về côn trùng gây hại ngay khi chúng xảy ra hoặc vào việc ngăn ngừa các vấn đề về côn trùng gây hại trước khi chúng xảy ra không? Các chương trình quản lý sinh côn trùng hại hiệu quả áp dụng cách tiếp cận chủ động để giúp ngăn ngừa các vấn đề về côn trùng gây hại trước khi chúng bắt đầu.

 1. 0
 2. 5

2. Bạn và chuyên gia quản lý côn trùng gây hại của bạn đã tổ chức buổi đào tạo về quản lý côn trùng gây hại tổng hợp (IPM) với nhân viên của bạn chưa? Các buổi đào tạo IPM giúp đảm bảo nhân viên hiểu rõ vai trò của họ trong chương trình quản lý côn trùng gây hại của cơ sở.

 1. 5
 2. 0

3. Bạn có thực hiện các phương pháp loại trừ (ví dụ: bịt kín các vết nứt và kẽ hở, lắp đặt tấm chắn mưa nắng, thay thế các tấm chắn cửa sổ, duy trì áp suất không khí dương) tại cơ sở của bạn để kiểm soát sinh vật gây hại không? Loại trừ và các phương pháp bảo trì cơ sở khác được sử dụng thường xuyên có thể giúp ngăn chặn các loài gây hại ra khỏi cơ sở của bạn.

 1. 5
 2. 3
 3. 0

4. Điều nào sau đây mô tả chính xác nhất cơ sở của bạn phụ thuộc vào thuốc diệt côn trùng hóa học để giúp kiểm soát hoạt động của dịch hại? Các chương trình IPM hiệu quả kêu gọi sử dụng mọi chiến lược phi hóa chất có sẵn trước khi xử lý hóa chất thậm chí được coi là biện pháp cuối cùng.

 1. 0
 2. 3
 3. 4
 4. 5

5. Bạn đã lập một kế hoạch vệ sinh bằng văn bản cung cấp các hướng dẫn về kiểm tra định kỳ và làm sạch các khu vực dễ bị côn trùng tấn công chưa? Các kế hoạch vệ sinh chi tiết, bằng văn bản nên được đưa vào như một phần của chương trình IPM để giúp ngăn ngừa các loài gây hại bằng cách hạn chế chúng tiếp cận với thức ăn và nước uống.

 1. 5
 2. 0

6. Các khu vực dễ bị tổn thương nhất của cơ sở được vệ sinh thường xuyên như thế nào? Những khu vực dễ bị tổn thương nhất trong cơ sở của bạn nên được làm sạch thường xuyên nhất có thể để ngăn ngừa các vấn đề về dịch hại hình thành ở những khu vực khó nhìn thấy và khó tiếp cận.

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 0

7. Bạn có giữ tài liệu dịch vụ kiểm soát côn trùng gây hại của mình tại chỗ không? Tài liệu phải bao gồm nhật ký hoạt động của dịch hại, báo cáo hành động khắc phục, dữ liệu sử dụng thuốc diệt côn trùng, bản đồ mồi/bẫy và ngày sử dụng dịch vụ. Kiểm toán viên an toàn thực phẩm của bên thứ ba yêu cầu tất cả các báo cáo và tài liệu trên phải được lưu trữ tại cơ sở của bạn. Nếu không, phần kiểm soát dịch hại của cuộc kiểm tra sẽ bị trừ điểm, có thể có giá trị lên tới 20 phần trăm tổng số điểm kiểm tra.

 1. 5
 2. 3
 3. 0

8. Nhân viên của bạn có được đánh giá về các hoạt động của họ (ví dụ: vệ sinh, tài liệu, thực hiện các chiến lược loại trừ) giúp ngăn chặn hoạt động của dịch hại không? Các chương trình IPM phụ thuộc vào các hoạt động vệ sinh, bảo trì cơ sở và tài liệu mà nhân viên của bạn xử lý hàng ngày, vì vậy hiệu suất của nhân viên nên được đánh giá định kỳ.

 1. 5
 2. 0

9. Chuyên gia quản lý dịch hại của bạn có được công ty kiểm soát côn trùng hoặc cơ quan kiểm toán bên ngoài đánh giá về việc họ tuân thủ các tiêu chuẩn IPM không? Để đảm bảo chương trình IPM của bạn được triển khai một cách hiệu quả, chuyên gia quản lý dịch hại của bạn nên được đánh giá định kỳ bởi công ty kiểm soát côn trùng hoặc cơ quan kiểm toán bên ngoài.

 1. 5
 2. 0

10. Nếu bạn thấy bằng chứng về hoạt động của côn trùng gây hại tại cơ sở của mình, bạn sẽ nhanh chóng thông báo điều đó với chuyên gia kiểm soát côn trùng gây hại của mình như thế nào? Điều bắt buộc là hoạt động của dịch hại phải được thông báo ngay lập tức cho chuyên gia kiểm soát dịch hại để xác định hành động khắc phục nào cần được thực hiện.

 1. 5
 2. 3
 3. 0

Thông tin chấm điểm

35–50 điểm Chuyên gia về Chất lượng IPM  – Bạn có một chương trình IPM xuất sắc. Tuy nhiên, hãy tiếp tục vì côn trùng gây hại có thể lẻn vào bên trong khi bạn trở nên tự mãn. Cân nhắc tổ chức một cuộc đánh giá toàn diện với chuyên gia kiểm soát dịch hại của bạn để xác định các lĩnh vực cần cải thiện cụ thể trong kế hoạch IPM hiện tại của bạn.

16–34 điểm Thành thạo Chất lượng IPM  – Bạn đang đi đúng hướng, nhưng bạn vẫn có thể làm việc để chương trình IPM của mình đạt hiệu quả cao nhất có thể. Cân nhắc nói chuyện với chuyên gia kiểm soát dịch hại của bạn về cách bạn có thể tăng cường sự tham gia của mình và đóng vai trò chủ động hơn trong kế hoạch IPM hiện tại của bạn.

0–15 điểm Người mới về Chất lượng IPM  – Bạn có một số việc phải làm để tạo ra một chương trình IPM hiệu quả. Cân nhắc sắp xếp một cuộc họp với chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại, người có thể phát triển một chương trình tùy chỉnh cho cơ sở của bạn và cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về IPM.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chương trình quản lý dịch hại cho cơ sở chế biển thực phẩm của mình thì cũng có thể nhắn cho Chuyên gia PCS theo nội dung dưới đây:

Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia của PCS
PCS ĐƠN VỊ KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG DỊCH HẠI HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Tác giả:PCS
Đã copy link
Bài viết liên quan
Dịch vụ kiểm soát dịch hại tổng hợp IPM trong ngành thực phẩm đồ uống
Nhà hàng F&B

Dịch vụ kiểm soát dịch hại tổng hợp IPM trong ngành thực phẩm đồ uống

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là một cách tiếp cận nhấn mạnh vào việc ngăn ngừa dịch hại phi hóa học, tập trung vào bảo trì và vệ sinh cơ sở trước khi xem xét các lựa chọn hóa học để quản lý dịch hại.
Check list kiểm tra các lỗi trong chuỗi cung ứng logistics
Kho vận

Check list kiểm tra các lỗi trong chuỗi cung ứng logistics

Là người điều phối cách hàng hóa đi từ điểm A đến điểm B, ngành hậu cần phải đối mặt với những thách thức đặc biệt trong việc phối hợp các nguyên liệu đến và đi từ hàng chục nguồn khác nhau. Tất cả những nguồn đó có thể là nguồn cung ứng cho những người di chuyển trong chuỗi cung ứng. Vì lượng hàng tồn kho lớn thường được lưu trữ cùng nhau và có thể đến từ nhiều kho hàng hoặc trung tâm phân phối, áp lực dịch hại tăng cao trong mắt xích này của chuỗi cung ứng.
Tổng quan về tiêu chuẩn HACCP trong ngành chế biến thực phẩm
Chế biến thực phẩm

Tổng quan về tiêu chuẩn HACCP trong ngành chế biến thực phẩm

HACCP là viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được sử dụng trên toàn cầu để đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm thực phẩm
Quản Lý Dịch Hại Tổng Hợp (IPM): Bí Quyết Đuổi Côn trùng gây hại Khỏi Khách Sạn Của Bạn Mùa Hè Này
Khách sạn

Quản Lý Dịch Hại Tổng Hợp (IPM): Bí Quyết Đuổi Côn trùng gây hại Khỏi Khách Sạn Của Bạn Mùa Hè Này

Mùa hè đang đến gần, các Khách sạn trên khắp cả nước đã sẵn sàng cho mùa du lịch cao điểm trong năm, với hàng triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đang đặt chỗ nghỉ ngơi để tìm kiếm một khách sạn thoải mái giúp họ thư giãn. Không chỉ du khách mới có nhu cầu tìm kiếm nơi nghỉ ngơi mát mẻ - các loài côn trùng gây hại cũng thế.
Tổng quan về tiêu chuẩn BRC (British Retail Consortium)
Chế biến thực phẩm

Tổng quan về tiêu chuẩn BRC (British Retail Consortium)

Tiêu chuẩn BRC (British Retail Consortium) là một tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và chất lượng của Vương quốc Anh, được thiết kế để đảm bảo rằng các nhà sản xuất thực phẩm đáp ứng các yêu cầu an toàn thực phẩm và chất lượng cụ thể.
Tại sao phòng khám Bác sĩ Nên Xem xét Quản lý Dịch hại Tổng hợp
Bệnh viện & Phòng khám

Tại sao phòng khám Bác sĩ Nên Xem xét Quản lý Dịch hại Tổng hợp

Từ phòng chờ đến phòng khám, bệnh nhân mong đợi không gian sạch sẽ, hợp vệ sinh khi họ đến thăm khám tại văn phòng bác sĩ của bạn. Họ muốn cảm thấy thoải mái và giống như được chăm sóc kỹ lưỡng khi ở đó. Điều đó có nghĩa là họ không muốn nhìn thấy côn trùng gây hại.
Các Tiêu chuẩn thực phẩm trong Kiểm soát côn trùng dịch hại
Chế biến thực phẩm

Các Tiêu chuẩn thực phẩm trong Kiểm soát côn trùng dịch hại

Các chuyên gia của chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về cách sử dụng các giải pháp theo dõi, không độc hại phù hợp và các phương pháp kiểm soát có hệ thống trong các khu vực sản xuất nhạy cảm và bảo quản không được phép sử dụng biện pháp xử lý nào đó nhằm đề phòng nguy cơ nhiễm bẩn thực phẩm.
Tại sao kiểm soát sinh vật gây hại lại quan trọng đối với an toàn thực phẩm
Chế biến thực phẩm

Tại sao kiểm soát sinh vật gây hại lại quan trọng đối với an toàn thực phẩm

Ở Việt Nam, các quy định và hướng dẫn để đảm bảo an toàn thực phẩm là công việc nghiêm túc. Vì côn trùng, động vật gặm nhấm (chuột) có thể mang vi khuẩn, mầm bệnh khác có thể lây lan bệnh tật và dễ làm nhiễm bẩn thực phẩm, dẫn đến vi phạm quy tắc sức khỏe, tiến tới việc thu hồi sản phẩm và làm tổn hại danh tiếng của bạn, nên việc kiểm soát và ngăn ngừa côn trùng gây hại phải là ưu tiên hàng đầu của các chủ doanh nghiệp. Dưới đây là cách côn trùng gây hại có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và cách luôn đảm bảo sự phá hoại của chúng không bao giờ vượt khỏi tầm kiểm soát.